Hmong Weekly Recaps

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin coj nws mus kaw mus txog li 22 xyoos ntau rau nws kev tua George Floyd tuag.

Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj. Kuv ...
Read More

/ Hmong Weekly Update

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, The Verdict, Guilty on All Counts (04/19-04/23)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Third Week of Trial, End of Testimony (04/12-04/16)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Second Week of Trial (04/05-04/09)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update