Hmong Weekly Recaps

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, The Verdict, Guilty on All Counts (04/19-04/23)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Third Week of Trial, End of Testimony (04/12-04/16)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update

Racial Reckoning: Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, Second Week of Trial (04/05-04/09)

 | Nyob zoo, cov phooj ywg thiab txhua leej txhua tus. Kuv lub npe hu ua Paaj Fuab Xyooj ...
Read More
/ Hmong Weekly Update

Hmong Weekly Recap Derek Chauvin Trial Recap, First Week of Trial (3/29-04/02)

Thawj lub aivtim rua ntawm rooj plaub ntawd Derek Chauvin uas yog tus ub txim 3rd degree murder ua tsis ...
Read More
/ Hmong Weekly Update